Teori undervisning skal mindst omfatte 29 lektioner
Mit teorilokale ligger i Bagergade nr. 16 i Svendborgs centrum, tæt på banegården.
Materialet jeg bruger til teori er det nyeste inden for området, og det bliver jævnligt fornyet.
Jeg kører tavleundervisning, du er hermed ikke overladt til dig selv og en PC.
En god forståelse af teorien, er med til at gøre køretimerne meget lettere. BYENS BEDSTE UNDERVISNING.
Der er teori en gang om ugen, enten mandag eller onsdag, alt efter hvad hold du starter på.
Et teorihold kører i 10 uger, herefter er du klar til teoriprøve.

 

 

 

Praktisk undervisning skal mindst omfatte 24 lektioner
Disse lektioner er fordelt således, 4 på manøvrebane. 16 på vej og de sidste 4
er på køreteknisk anlæg (glatbane)

Det første du skal er på manøvrebane, det foregår her i Svendborg, på Rødeledsvej 79
Køretimerne på vej, aftaler vi individuelt , da vi gerne skal undgå for meget fravær fra f.eks. skolen.

 

 

 

 

Noget af det sidste er køreteknisk kursus. Her benyttes Center Ellested i Ellested ved Ørbæk.
Transporten dertil arrangerer jeg.